Hoe en wat?

Doelstelling

De BvB onderschrijft de doelstelling van de vereniging Scouting Nederland, welke luidt: “De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van het Scoutingprogramma in Nederland, op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell, om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid.”

Speltakken

De BvB is onderverdeeld in vijf verschillende leeftijdsgroepen, speltakken genaamd. Het programma-aanbod van elke speltak is zodanig samengesteld dat het aansluit bij de interesses van het kind in een bepaalde leeftijdsfase. Op de speltakkenpagina wordt nader uitgelegd welke leeftijdsgrenzen Scouting Nederland hanteert en waaruit het programma-aanbod van de afzonderlijke speltakken bestaat.

Stamleden kunnen leidinggevende worden bij een andere speltak. Een leidinggevende van een speltak dient door het volgen van trainingen een verklaring van bevoegdheid te behalen. De bevoegdheid is de kwalificatie om de functie van leidinggevende binnen Scouting Nederland uit te oefenen.

Opkomsten

Voor alle speltakken (behalve de Christiaan de Wetstam) geldt dat de opkomsten in de regel elke zaterdagmiddag worden gehouden. Voor de bevers, welpen en scouts duurt de opkomst van 14.00 tot 16.30 uur. De explorers beginnen een half uurtje eerder. Soms wordt van deze reguliere tijden afgeweken. Dat is altijd ruim van tevoren bekend. In de zomervakantie (na het zomerkamp) en in de kerstvakantie ligt ook Scouting stil.

Opening en sluiting

Voordat met het programma wordt begonnen, vindt bij elke opkomst van de speltakken eerst de opening plaats. Elke speltak heeft zijn eigen openingsceremonie, bestaande uit bijvoorbeeld het zingen van een lied of het hijsen van de vlag en het opzeggen van de Scoutingwet. Na afloop van de opkomst wordt gesloten, ook weer met een lied of door het neerhalen van de vlag.

Uniform

Tijdens de opkomsten wordt door de jeugdleden en leidinggevenden van de speltakken een uniform gedragen. Elke speltak heeft zijn eigen uniform met een eigen kleur blouse. Het uniform bestaat verder uit de voor de BvB kenmerkende rode groepsdas en een hoofddeksel. Door het uniform blijft Scouting een herkenbare vereniging. Het uniform kan worden besteld bij de ScoutShop. De leiding van de speltak kan inlichtingen geven over de aanschaf van het uniform en de kosten daarvan.

Installatie

Nadat een nieuw lid een tijdje heeft meegedraaid met de speltak, wordt hij of zij geïnstalleerd. De installatie is een plechtige en feestelijke gebeurtenis, waarbij ook de ouders/verzorgers van het lid worden uitgenodigd. Tijdens de installatie legt degene die wordt geïnstalleerd de Scoutingbelofte af. Hij of zij belooft dan om zich aan de ‘spelregels’ van Scouting te houden, die in de Scoutingwet staan. Verder wordt het nieuwe lid in het Scoutinguniform gehesen en hoort hij of zij er natuurlijk vanaf dat moment helemaal bij.

Corvee

Na afloop van de opkomst worden, voordat iedereen naar huis gaat, de corveetaken uitgevoerd. Dit om ervoor te zorgen dat alles weer netjes opgeruimd is. Het corvee bestaat uit bijvoorbeeld het afwassen van de bekers of het vegen van de zaal of de trap. Ook wordt elke week door een lid van de speltak in het logboek geschreven over het programma van die middag.

Afmelden

Is een jeugdlid een keer verhinderd om naar de opkomst te komen, dan wil de leiding van de speltak dit graag tijdig weten. Afmeldingen dienen van tevoren en bij voorkeur aan de eigen leiding te worden doorgegeven. De telefoonnummers en e-mailadressen van de leiding zijn te vinden op de contactenpagina.

Kampen

Voor alle speltakken, de bevers uitgezonderd, worden jaarlijks enkele kampen georganiseerd. De oudere jeugdleden gaan uiteraard vaker en verder weg. Welpen overnachten doorgaans in een gebouw, scouts en explorers kamperen in tenten. Hoogtepunt van het Scoutingjaar voor veel jeugdleden is het zomerkamp, dat voor de welpen in het Hemelvaartsweekeinde valt en voor de scouts en explorers in de eerste week van de zomervakantie. Deelname aan kampen is vrijwillig. Wel geldt dat slechts kan worden deelgenomen aan een kamp als het jeugdlid van tevoren schriftelijk is aangemeld en voor hem of haar een kampbijdrage is betaald.

Overvliegen

Met het ouder worden zal een jeugdlid op een bepaald moment de eigen speltak ontgroeien. Wanneer dit het geval is, zal het kind overgaan naar een speltak met oudere kinderen. Binnen Scouting heet dit overvliegen. De leiding van de speltak van het jeugdlid bepaalt, met inachtneming van de door Scouting Nederland gestelde leeftijdsgrenzen, wanneer het kind rijp is voor een andere leeftijdsgroep en informeert hem of haar wanneer het overvliegen plaatsvindt.

Bladen

Ieder lid van Scouting Nederland krijgt zes keer per jaar een Scouting Magazine toegestuurd. De bevers krijgen de Beverpost, de welpen Scouty, de scouts Flitz en de explorers iXiXeL. Deze bladen staan vol met informatie over activiteiten van Scouting in Nederland voor de betreffende leeftijdsgroep en bevatten ook voor de ouders veel interessante informatie. Stamleden, leidinggevenden en bestuursleden ontvangen de Scouts Info van Scouting Nederland.

Gebruik verdovende en genotsmiddelen

Drugsgebruik door jeugdleden of leidinggevenden van de BvB tijdens Scoutingactiviteiten wordt niet getolereerd en leidt tot opzegging van het lidmaatschap. Het gebruik – met mate – van alcoholhoudende en tabaksproducten door jeugdleden van 16 jaar en ouder en leidinggevenden wordt toegestaan, zolang dit niet gebeurt tijdens Scoutingactiviteiten in de nabijheid van kinderen jonger dan 16 jaar. In het gehele groepsgebouw geldt sinds 1 juli 2008 een rookverbod.