Het DWEK weekend

Het was vrijdag 11 september. De volgende dag zou na lange tijd weer het DWEK weekend nieuw leven ingeroepen worden. Met een nieuwe editie werd tijdens het kamp ook een nieuwe naam uit de doeken gedaan; het Wel – Fijn weekend. Dit werd kunstig afgeleid van het grote aantal WELpen en DolFIJNen dat aanwezig was.Net als de naam was het weekend ook geweldig. Dit zullen velen al gezien hebben op de facebookpagina Wel – Fijn weekend. Hier zijn geweldige foto’s geplaatst die een erg leuke idee geven van de gezelligheid in het weekend.

Als u dit nog niet gedaan heeft, pak de pagina er dan snel bij!

Vrijdagavond is de leiding begonnen met het de nodige voorbereidingen van het kamp. Na het ontbijt kwam er een grote stroom van kinderen het terrein oplopen. Het weekend kon beginnen!

Onder het openen van het weekend kwam er opeens een rare man in een witte jas het veld opgelopen. Deze man vertelde ons dat hij een professor was! Hij bewees dit aan de hand van een gevaarlijke proef. Daarnaast vertelde hij dat hij een machine had gemaakt waarmee hij het weer lekkerder kon maken. Helaas had zijn collega andere plannen. Deze wilde de machine gebruiken als wapen tegen de wereld!

Vanzelfsprekend werden de stoere Welpen en Dolfijnen opgeroepen om de machine te beschermen en de slechte professor te verhinderen voordat hij meer kwaad aan kon richten.

Aan de hand van het waslijnenspel in de middag werden alle welpen en dolfijnen getraind in scheikunde, natuurkunde en al het andere dat een professor moet weten.

Na het lekkere eten was het tijd voor spannende avondspelen en een groot kampvuur. Als echte scout hoort dit er natuurlijk bij!

Van zo’n drukke dag word je natuurlijk wel moe, dus ook op tijd naar bed!

De volgende dag moest namelijk nog een grote tocht gemaakt worden naar Veere. Hier werd een grote speurtocht gelopen die leidde tot de ontknoping van het weekend; De slechte professor werd verjaagt en de machine kon veilig teruggekeerd worden naar de goede rare man.

Al met al was het weekend fantastisch. Daarmee is ook de trend gezet voor volgend jaar. Wel – Fijn weekend gaat zeker terugkomen!

 

Roel van Rooijen.

Laatste opkomst welpen

Alweer de laatste opkomst van dit scouting – jaar achter de rug! Dit jaar hebben we afgesloten met een heuse slaapopkomst! Deze werd mede georganiseerd door nest rood met hun punten vanuit het grote nestenspel. Gelukkig was de slaapopkomst goed gepland! Want zoals hieronder te lezen is was er precies op die dag een groot gevaar.

 De vloek van de roos

 Precies 7 jaar geleden, op 10 juli 2008 deed zich een rare dag voor in de geschiedenis. Deze dag, was de dag van de roos. Elke 7 jaar kwam de dag van de roos weer voorbij. En elke keer was dit de dag dat de wereld veranderde. Vaak waren dit onschuldige dingen. Zoals een strenge winter of juist niet. Of dat de treinen veel storingen zouden hebben of niet. Alleen 10 juli 2008 was dit anders… Op de dag van de roos vielen alle lichten uit in de stad. Alle auto’s vielen stil. Alle bladeren vielen uit de bomen en al het gras kleurde geel. Op elk grasveld groeide precies in het midden een zwarte roos. De dag van de vloek van de roos was aangebroken. Een oude wijze uit Kazachstan, een land hier ver vandaan had deze dag al lang geleden voorspeld. Deze dag zou de wereld voor altijd veranderen… tenminste als er in 7 jaar niks gedaan zou worden. Bomen zouden niet meer groeien… bloemen niet meer bloeien en het belangrijkste… doordat de roos de bloem van de liefde is, zou de liefde verdwijnen. De belangrijkste en slimste mensen van het land werden opgeroepen in de afgelopen 7 jaar. Zij moesten de vloek stoppen. Dit is ze helaas niet gelukt, en alleen vanavond kan de laatste poging worden ingezet. De vloek kan worden opgeheven door het symbool van de roos te lopen. Zodra men het symbool van de roos loopt zal de vloek aantrekken, sterker worden… dit is gevaarlijk. Duisternis zal machtig zijn, het licht zal niet winnen. Alleen degenen waardig genoeg weten wat het symbool van de roos is. Zoek en gij zult vinden. Na het succesvol lopen van het symbool van de roos is er een boogschutter nodig. De boogschutter zal net als cupido, de god van de liefde, met een schot in de roos de vloek op moeten heffen. Dit moet gebeuren voor 12 uur ‘s nachts! Of er zal nooit meer iemand verliefd worden, en geen plant meer groeien.

De welpen hebben zich dapper geweerd en we zijn in staat geweest om het symbool te lopen! Vervolgens hebben alle welpen hun uiterste best gedaan om zich te bewijzen als beste schutter van Middelburg. Net op tijd werd de laatste pijl in de roos geschoten, de vloek werd opgeheven en de wereld was gered!

Wederom is een groot dankjewel op zijn plaats aan deze dappere welpen!

Opgeven Grote Trek 2015

Opgeven voor de CDW Grote Trek is weer mogelijk! Vul onderstaand formulier in en zend het ons toe.

[contact-form to=’algemeen@cdwstam.nl’ subject=’Opgave Grote Trek 2015′][contact-field label=’Naam’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Scoutinggroep’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Speltak’ type=’select’ required=’1′ options=’Bevers,Welpen,Scouts,Explorers,Dolfijnen,Zeeverkenners,WiVa’/][contact-field label=’Aantal leden’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Aantal leiding’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Commentaar’ type=’textarea’/][/contact-form]

Graag tot 21 maart 2015!