Vacatures

  1. Algemene bestuursleden

Een algemeen bestuurslid bepaalt samen met de overige bestuursleden het te voeren beleid binnen de vereniging. Een algemeen bestuurslid vervangt een ander bestuurslid en assisteert een ander bestuurslid in diens taken. Het bestuur vergadert eens in de zes weken met de leiding en de andere vrijwilligers binnen de verenging. Voor sommige zaken vergadert het bestuur apart.

  1. Materiaalbeheerder

In ons magazijn bevinden zich veel spullen die nodig zijn voor onder andere kampen. Als materiaalbeheerder zorgt u ervoor dat de spullen gemaakt worden, als deze kapot zijn. De leidingen geven aan of iets gemaakt moet worden of iets kapot is. Ook bij verhuur zorgt u dat de gehuurde spullen compleet en beschikbaar zijn.

  1. Groepsbegeleider

Als groepsbegeleider zorgt u ervoor dat het leidingteam goed draait. U bespreekt samen met de leiding welke cursussen hij/zij (nog) moet volgen en spreekt hem aan op zijn functioneren. Tevens bereidt u nieuwe leidingen zo goed mogelijk op hun nieuwe functie voor.

  1. Begeleiding Explorers (leeftijdscategorie 15-18 jaar)

Explorers zijn oud en hopelijk ook wijs genoeg om hun eigen boontjes te doppen. Leiding hebben ze niet meer nodig, maar begeleiding kan nog wel handig zijn. De taak van de begeleider is niet het bezighouden van de explo’s of het geven van voorgekookte activiteiten. De explo’s stellen immers hun eigen programma samen. Op de begeleider kan een beroep worden gedaan bij problemen. Hij of zij komt in actie wanneer een plan dreigt te stranden en geeft net dat laatste zetje. Een goede begeleider doet dus actief mee.

De explo’s draaien hun opkomsten op vrijdagavond van 20.00-22.30 uur. Als u bijvoorbeeld maar twee zaterdagen per maand kunt/wilt leidinggeven zijn we daar ook al mee geholpen. Ze gaan in de zomervakantie één week op kamp, wat ze ook weer zelf organiseren.

  1. Scoutsleiding (leeftijdscategorie 10-15 jaar)

De scouts draaien hun opkomsten op zaterdagmiddag van 14.00-16.30 uur op de tweede verdieping van het clubgebouw. Bij de scouts worden zaken als kampeervaardigheden, pionieren, vuur stoken, EHBO, expressie etc. Daarnaast is er ruimte voor sport en spel. Ook de scouts gaan elk jaar een week op zomerkamp, meestal binnen de Benelux. Met Pinksteren en in het najaar hebben de scouts met andere scouts uit de regio een pinksterkamp. Als u niet elke zaterdag kunt, is dat niet erg. Met een paar zaterdagen per maand zijn we ook al geholpen.

  1. Welpenleiding (leeftijdscategorie 7-11 jaar)

De welpen draaien hun opkomst op de zaterdagmiddag van 14.00-16.30 uur op de eerste verdieping van het clubgebouw. De welpen hebben vaak thema-gerelateerde opkomsten. Denk bijvoorbeeld aan kamperen, herfst, Romeinse tijd etc. Daarnaast is er ruimte voor sport en spel. Ook de welpen hebben ieder jaar met Hemelvaart een zomerkamp in Zeeland of Noord-Brabant. Daarnaast gaan zij in het najaar nog een weekend op kamp met andere welpengroepen uit de regio. Als u niet elke zaterdag kunt, is dat niet erg. Met een paar zaterdagen per maand zijn we ook al geholpen.

  1. Werkgroep sinterklaas/Kerst

De werkgroep voor sinterklaas of Kerstmis bereidt de desbetreffende opkomst voor. Samen met de werkgroep wordt er een draaiboek gemaakt en worden er taken verdeeld. Bij de kerstopkomst moeten er bijvoorbeeld boodschappen worden gedaan voor het kerstdiner en moeten er activiteiten bedacht en uitgewerkt worden.

  1. Lid ouderraad

Als lid van de ouderraad vergadert u mee met de zes wekelijkse groepsraad. Deze vergadering vindt plaats aan het clubgebouw op de Zuidsingel. Hierin overleggen de leiding, het bestuur en de andere vrijwilligers van de vereniging. U geeft uw visie op de zaken zoals ze nu gaan en geeft suggesties voor verbeteringen en veranderingen binnen de groep.

  1. Hulp oud papier

Eens in de twee maanden halen wij oud papier op. Dit doen we om wat extra geld voor de groep binnen te halen, zodat we de contributie en de kosten voor kampen laag kunnen houden. Wij zijn op zoek naar ouders die zelf beschikken over een auto met trekhaak en hiermee kunnen rijden. Daarnaast kunnen wij ook mensen gebruiken die helpen met in- en uitladen van de karren met oud papier. U hoeft hiervoor niet elke maand te kunnen. Een paar keer per jaar is al goed.

Bent u geinteresseerd in een van deze functies, neem dan contact op met Sander Buijs (bestuur@scoutingbvb.nl). Wilt u toch wat voor de groep betekenen, maar staat uw functie er niet bij, neem dan ook contact op met Sander Buijs.